Глобальний пошук не включено.
До головного змісту

Доступні курси

International Crew (Модулі 1-11) (UKR)

Завданням курсу є отримання слухачем знань і навичок, необхідних члену яхтового екіпажу. Курс дозволить вивчити морську термінологію, рятувальні засоби, основи безпеки, приймання судна, навчить використовувати основні морські вузли, заправляти яхту паливом, працювати з якорями, а також розповість про правильний порядок дій при перекиданні, затопленні або посадці на мілину.

International Crew (Модули 1-11) (RUS)

Задачей курса является получение слушателем знаний и навыков, необходимых члену яхтенного экипажа. Курс позволит изучить морскую терминологию, спасательные средства, основы безопасности, приемку судна, научит использовать основные морские узлы, заправлять яхту топливом, работать с якорями, а также расскажет про правильный порядок действия при опрокидывании, затоплении или посадке на мель.

VHF Marine Communications (Модуль 12) (RUS)

Курс даст представление слушателю об устройстве Глобальной Морской Системы Связи при Бедствии (GMDSS), её основных компонентах и их правильном использовании, а также научит слушателя правилам и процедурам использования VHF-связи, являющейся одним из основных компонентов GMDSS. Отдельное внимание уделяется правилам и процедурам подачи сигналов бедствия, срочности и безопасности.

VHF Marine Communications (Модуль 12) (UKR)

Курс дасть уявлення слухачеві про пристрій Глобальної Морської Системи Зв'язку під час лиха (GMDSS), її основних компонентах і їх правильному використанні, а також навчить слухача правилам і процедурам використання VHF-зв'язку, що є одним з основних компонентів GMDSS. Окрема увага приділяється правилам і процедурам подачі сигналів лиха, терміновості і безпеки.

International Bareboat Skipper (Модулі 13-25) (UKR)

Курс дасть слухачеві необхідні знання та навички для грамотного самостійного командування судном довжиною до 24 м. Після вивчення теоретичної частини курсу для отримання ліцензії International Bareboat Skipper, яка дає право самостійно керувати судном довжиною до 24 м, необхідно пройти практичну частину курсу (не менше 200 морських миль в складі екіпажу під керівництвом інструктора).

International Bareboat Skipper (Модули 13-25) (RUS)

Курс даст слушателю необходимые знания и навыки для грамотного самостоятельного командования судном длиной до 24 м. После изучения теоритической части курса для получения лицензии International Bareboat Skipper, которая дает право самостоятельно управлять судном длиной до 24 м, необходимо пройти практическую часть курса (не менее 200 морских миль в составе экипажа под руководством инструктора).

Small Power Boat & RIB Master (Модулі 1-10) (UKR)

Завданням курсу є отримання слухачем знань і навичок, необхідних для керування невеликим моторним судном довжиною до 15 м. Курс дозволить вивчити морську термінологію, рятувальні засоби, основи безпеки, навчить використовувати основні морські вузли, заправляти судно паливом, працювати з якорями, а також розповість про Правила Попередження Зіткнення (МППЗС) і навігаційні знаки. Окремою темою курсу є отримання навичок правильного використання морського УКХ (VHF) радіозв'язку.

Small Power Boat & RIB Master (Модули 1-10) (RUS)

Задачей курса является получение слушателем знаний и навыков, необходимых для управления небольшим моторным судном длиной до 15 м. Курс позволит изучить морскую терминологию, спасательные средства, основы безопасности, научит использовать основные морские узлы, заправлять судно топливом, работать с якорями, а также расскажет про Правила Предупреждения Столкновения (МППСС) и навигационные знаки. Отдельной темой курса является получение навыков правильного использования морской УКВ (VHF) радиосвязи.

International Certificate of Competence (ICC) (Модулі 1-10) (UKR)

Основою курсу є вивчення Європейських правил судноплавства по внутрішніх водних шляхах. Курс схвалений Агентством морської та берегової охорони Великобританії, Інститутом стандартів Великобританії. Вивчення даного курсу дозволяє отримати необхідні знання для керування прогулянковим судном до 24 метрів без обмеження по потужності силової установки, у внутрішніх водах Європейського союзу і Ірландії.

International Certificate of Competence (ICC) (Модули 1-10) (RUS)

Основой курса является изучение Европейских правил судоходства по внутренним водным путям. Курс одобрен Агентством морской и береговой охраны Великобритании, Институтом стандартов Великобритании. Изучение данного курса позволяет получить необходимые знания для управления прогулочным судном до 24 метров без ограничения по мощности силовой установки, во внутренних водах Европейского союза и Ирландии.

Yachtmaster Offshore (Модулі 1-21) (UKR)

Курс підвищення кваліфікації дасть слухачеві необхідні знання та навички для грамотного самостійного командування судном довжиною до 24 м, з можливість віддалення від берега до 150 миль в денний і нічний час при будь-якій погоді. Для отримання міжнародного свідоцтва Yachtmaster Offshore необхідно мати сертифікат International Bareboat Skipper Certificate, або Yachtmaster Coastal.

Yachtmaster Offshore (Модули 1-21) (RUS)

Курс  повышения квалификации даст слушателю необходимые знания и навыки для грамотного самостоятельного командования судном длиной до 24 м, с возможность отдаления от берега до 150 миль в дневное и ночное время при любой погоде . Для получения международного свидетельства Yachtmaster Offshore необходимо иметь сертификат International Bareboat Skipper Certificate, либо Yachtmaster Coastal.

Personal Watercraft (Модулі 1-13) (UKR)

Завданням курсу є отримання слухачем знань і навичок, необхідних для управління гідроциклом. Курс дозволить вивчити морську термінологію, правила спуску на воду, рятувальні засоби, основи безпеки, навчить використовувати основні морські вузли, заправляти судно паливом, працювати з якорями, а також розповість про Правила Попередження Зіткнення (МППЗС) і навігаційні знаки. Окремою темою курсу є отримання навичок правильного використання морського УКХ (VHF) радіозв'язку.

Personal Watercraft (Модули 1-13) (RUS)

Задачей курса является получение слушателем знаний и навыков, необходимых для управления гидроциклом. Курс позволит изучить морскую терминологию, правила спуска на воду, спасательные средства, основы безопасности, научит использовать основные морские узлы, заправлять судно топливом, работать с якорями, а также расскажет про Правила Предупреждения Столкновения (МППСС) и навигационные знаки. Отдельной темой курса является получение навыков правильного использования морской УКВ (VHF) радиосвязи.

International Bareboat Skipper (Пробный курс)

Курс даст слушателю необходимые знания и навыки для грамотного самостоятельного командования судном длиной до 24 м. После изучения теоритической части курса для получения лицензии International Bareboat Skipper, которая дает право самостоятельно управлять судном длиной до 24 м, необходимо пройти практическую часть курса (не менее 200 морских миль в составе экипажа под руководством инструктора).